Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontapalvelumme on tehokas keino edistää sujuvaa pysäköintiä. Säännöllisen ja tehokkaan pysäköinnivalvonnan avulla pelastustiet pysyvät esteettöminä, invapaikat ovat invalidien käytössä ja asukaspysäköinti on ongelmatonta.

Turvamestareiden oikeus valvoa pysäköintiä perustuu yksityisalueen omistajan tai haltijan kanssa tehtyyn sopimukseen.
Pysäköinninvalvontaopasteet ovat selkeästi esillä alueelle saavuttaessa ja pysäköidessään ajoneuvon alueelle kuljettaja hyväksyy ne.

Tieliikennelain 28.2 pykälässä todetaan, että pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Yksityisellä alueella pysäköidessään autoilijalla on velvollisuus selvittää alueella tapahtuvaa pysäköintiä koskevat ehdot. Tekemällä sopimuksen Turvamestareiden kanssa alueen omistaja tai haltija on valtuuttanut Turvamestarit valvomaan alueen pysäköintiä.

Turvamestareiden antama yksityisoikeudellinen valvontamaksu annetaan pysäköintiehtojen vastaisesti pysäköidyille autoille. Valvontamaksu on suuruudeltaan 40e.

pysäköinninvalvonta

Antamamme valvontamaksu ei ole sakko eikä kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä julkisoikeudellinen pysäköintivirhemaksu. Kyseessä on yksityisen pysäköintialueen omistajan oikeus asettaa sopimusehtoja pysäköinnille omalle alueelleen. Yksityisoikeudellinen valvontamaksu perustuu sopimusrikkomukseen koska asetettuja pysäköintiehtoja ei ole noudatettu ja ajoneuvon kuljettaja on syyllistynyt pysäköintivirheeseen ja sopimusrikkomukseen.
Turvamestareilla on sopimus maksumuistutus- ja perintäyhteistyöstä Flexcash Oy:n kanssa. Maksamattomista valvontamaksuista muistutetaan ennen perintää. Perinnän jälkeen maksamattomille saataville haetaan velkomustuomio käräjäoikeudesta. Velkomustuomion saamisen jälkeen saatava voidaan periä ulosotossa.

Reklamaatiot
Mikäli haluat tehdä valvontamaksusta reklamaation lähetä se osoitteeseen [email protected]. Reklamaatiosta tulee käydä ilmi ajoneuvon tunnistetiedot, yhteystietosi, asian numero, valvontamaksun antopaikka ja perustelu reklemaatiolle. Valvontamaksua ei tarvitse maksaa ennen kuin olet saanut vastineemme.

Epäselvyyksien välttämiseksi kuvaamme aina tilanteet joissa valvontamaksu on annettu. Emme käsittele reklamaatioita puhelimitse.

Call Now ButtonSoita meille!